måndag 22 april 2013

Läxor eller förberedelser

Läxor har jag funderat mycket kring under ganska lång tid. En av de stora anledningarna till att jag började flippa klassrummet var att jag ville ifrån de traditionella läxorna. Ju mer jag tänker kring läxor desto mer känner jag att jag vill ifrån det. Jag vet inte vem det gagnar egentligen. Gör det att mina elever når högre höjder och får bättre måluppfyllelse? Jag kan nog inte svara ett rungande ja på den frågan. Det bekräftar nog mer av det jag redan vet.
Vi har pratat en hel del om detta i vårt arbetslag, funderat på om vi kan göra det på något annat vis. Mer lärarledd studietid tex. Jag har funderat på om man skulle byta ut läxor mot förberedelser. Där skulle ingå att ex kolla flippfilmer, läsa texter inför något, ta reda på något av en förälder osv. Kanske kan det gå att göra på studietid?  Vi behöver prata vidare kring detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar