fredag 1 juni 2012

Tänka framåt och bakåt

Dessa tider i skolan handlar mycket om att tänka både framåt och bakåt. Framåt mot nästa läsår. Jag ska ta nästa fyra som kommer upp och mitt huvud bubblar av tankar. Pedagogiska tankar om hur jag vill ha det, utformning av klassrum, målböcker, förmågevägg, läromedel och gruppsammansvetsning. Men en hel del hänger i luften. Jag vet ännu inte vem jag ska dela klassen med eller vilka ämnen jag ska undervisa i.
Bakåt måste vi också tänka, vad har vi gjort, vad har vi lärt oss, vad kan vi göra bättre. Det känns roligare att tänka framåt men viktigare att tänka bakåt :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar